Dokumenty

Obec Jakubova Voľa zverejňuje úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

Samospráva zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
23.12.2015 Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rožkovany na obdobie 2015 - 2023 Životné prostredie stiahnuť [2.17M]
30.12.2015 Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Jakubova Voľa na obdobie 2016 - 2022 Životné prostredie stiahnuť [0.00B]
22.01.2016 Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Červenica na roky 2015 - 2023 " Životné prostredie stiahnuť [671.00K]
26.01.2016 Oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Pečovská Nová Ves na obdobie 2015- 2022 Životné prostredie stiahnuť [662.81K]
03.05.2016 Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020" Životné prostredie stiahnuť [567.21K]
20.10.2016 Územný plán Prešovského samosprávneho kraja Životné prostredie stiahnuť [124.83K]
21.12.2017 Oznámenie o začatí správneho konania Životné prostredie
30.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania Životné prostredie
30.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania Životné prostredie
30.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania Životné prostredie
14.02.2018 Oznámenie o začatí správneho konania Životné prostredie
15.06.2018 Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru Životné prostredie stiahnuť [410.71K]
25.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania Vydanie súhlasu na výrub drevín Životné prostredie
11.09.2019 Oznámenie o začatí konania Výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [408.48K]
13.11.2019 Oznámenie o začatí konania Výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [277.90K]
14.01.2020 Oznámenie o začatí konania Výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [0.00B]
14.02.2020 Oznámenie o začatí konania Výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [338.78K]
20.02.2020 Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za ... Životné prostredie stiahnuť [0.00B]
01.04.2020 Oznámenie o začatí konania Výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [334.83K]
16.12.2020 Oznámenie o začatí konania Výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [334.95K]
24.11.2021 Oznámenie o začatí konania Výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [339.65K]
05.01.2022 Oznámenie o začatí konania Výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [360.75K]
22.02.2022 Ročný výkaz o komunálnom odpade 2021 Štatistika Životné prostredie stiahnuť [2.54M]
27.05.2022 Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie vodovod, splašková kanalizácia IBV k Rožkovanom Verejná vyhláška Životné prostredie stiahnuť [649.62K]
08.07.2022 Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia v správnom konaní IBV splašková kanalizácia, vodovod Životné prostredie stiahnuť [0.00B]
11.07.2022 Rozhodnutie - súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti MSK MATEC SLOVAKIA, s. r. ... Životné prostredie stiahnuť [903.12K]
01.08.2022 Rozhodnutie - stavebné povolenie na vodnú stavbu - vodovod a splašková kanalizácia IBV k Rožkovanom Verejná vyhláška Životné prostredie stiahnuť [3.02M]
07.08.2022 Oznámenie o strategickom dokumente Nízkouhlíková stratégia organizácii v zriaďovateľskej ... Životné prostredie stiahnuť [745.16K]
26.10.2022 Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín Kaminský Patrik Životné prostredie stiahnuť [432.07K]
26.10.2022 Oznámenie o začatí konania - výrub drevín Mizerák Jozef Životné prostredie stiahnuť [448.29K]
30.12.2022 Rozhodnutie na odovzdávanie odpadov vhodných na ďalšie použitie Rozhodnutie Životné prostredie stiahnuť [0.00B]
27.02.2023 Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022 Výkaz Životné prostredie stiahnuť [0.00B]
12.04.2023 Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR programové obdobie 2021 - 2027 s platnosťou do 2030 - Jakubova Voľa Verejná vyhláška Životné prostredie stiahnuť [1.15M]
01.06.2023 Oznámenie o strategiskom dokumente "Zmeny a doplnky UP P. N. Ves Zmeny a doplnky UP Životné prostredie stiahnuť [0.00B]
11.07.2023 Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov - VSD Oznámenie Životné prostredie stiahnuť [1.61M]
25.09.2023 Oznámenie o strategickom dokumente "Program rozvoja obce Pečovská Nová Ves na roky 2023 - 2030" Oznámenie Životné prostredie stiahnuť [0.98M]
19.01.2024 Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK Oznámenie Životné prostredie stiahnuť [640.21K]
02.02.2024 Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná , a.s. Oznámenie výrub drevín Životné prostredie stiahnuť [351.34K]

Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
Aktuality a oznamy
Kalendár zberu odpadov na rok 2024

vložené: 20.12.2023
Multispoločenské a kultúrne centrum

Rezervačný systém k dispozícii po kliknutí.mail

 

vložené: 12.05.2023
Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

 

Viac v prílohe...

vložené: 02.05.2019