Dokumenty

Obec Jakubova Voľa zverejňuje úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

Samospráva zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
15.12.2014 Zasadnutie ustanovujúceho zastupiteľstva a prevzatie majetku obce Zápisnice stiahnuť [5.45M]
30.12.2014 Zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva v Jakubovej Voli Zápisnice stiahnuť [668.81K]
06.02.2015 Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli Zápisnice stiahnuť [244.73K]
09.03.2015 Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli Zápisnice stiahnuť [112.00K]
12.03.2015 Zasadnutie mimoriadneho zastupiteľstva v Jakubovej Voli Zápisnice stiahnuť [0.00B]
06.05.2015 Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli Zápisnice stiahnuť [137.50K]
05.06.2015 Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli Zápisnice stiahnuť [324.51K]
09.10.2015 Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 30. 09. 2015 Zápisnice stiahnuť [526.46K]
25.11.2015 Zápisnica z 8. zasadnutia OcZ v Jakubovej Voli Zápisnice stiahnuť [267.27K]
28.12.2015 Zápisnica z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 12. 2015 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
22.01.2016 Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 1. 2016 Zápisnice stiahnuť [376.55K]
25.04.2016 Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.04. 2016 Zápisnice stiahnuť [3.71M]
23.05.2016 Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.05. 2016 Zápisnice stiahnuť [1.50M]
21.06.2016 Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 6. 2016 Zápisnice stiahnuť [3.67M]
21.09.2016 Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 9. 2016 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
07.10.2016 Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 4. 10. 2016 Zápisnice stiahnuť [551.21K]
05.12.2016 Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 11. 2016 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
23.12.2016 Zápisnica z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 12. 2016 Zápisnice stiahnuť [120.06K]
03.03.2017 Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 2. 2017 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
31.05.2017 Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 5. 2017 Zápisnice stiahnuť [453.61K]
03.07.2017 Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.6.2017 Zápisnice Zápisnice stiahnuť [133.81K]
01.01.1970 Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 8. 2017 Zápisnice stiahnuť [48.23K]
22.08.2017 Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 08. 2017 Zápisnice stiahnuť [89.14K]
04.09.2017 Zápisnica zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 08. 2017 Zápisnice stiahnuť [509.17K]
29.11.2017 Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 11. 2017 Zápisnice stiahnuť [150.79K]
15.12.2017 Zápisnica z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12. 2017 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
06.02.2018 Zápisnica z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.01.2018 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
09.04.2018 Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 03.04. 2018 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
28.05.2018 Zápisnica z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23. 5. 2018 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
03.07.2018 Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2018 Zápisnice stiahnuť [90.72K]
27.07.2018 Zápisnica z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 7. 2018 Zápisnice stiahnuť [53.67K]
13.08.2018 Zápisnica zo 6.. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.06. 2018 Zápisnice stiahnuť [390.92K]
18.10.2018 Zápisnica zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 10. 2018 Zápisnice stiahnuť [0.00B]
07.12.2018 Zápisnica z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.11.2018 Zápisnice stiahnuť [75.07K]
12.11.2018 Zápisnica z 8 zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 07.11.2018 Zápisnice stiahnuť [99.28K]
20.12.2018 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2018 Zápisnice stiahnuť [155.57K]
12.03.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 07. 03. 2019 Zápisnice stiahnuť [413.91K]
24.04.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 04.04.2019 Zápisnice stiahnuť [93.71K]
28.03.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 3. 2019 Zápisnice stiahnuť [436.32K]
15.07.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 17.6.2019 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [109.42K]
02.09.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 18.07.2019 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [103.27K]
11.09.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 28.08.2019 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [0.00B]
07.11.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 17.10.2019 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [111.50K]
30.12.2019 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 16.12.2019 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [163.79K]
11.08.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.06.2022 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [540.21K]
12.08.2022 Zápisnica zo zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.07.2022 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [512.23K]
22.05.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 07. 05. 2020 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [751.18K]
26.08.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 10. 08. 2020 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [577.80K]
27.08.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18. 08. 2020 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [529.60K]
21.09.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 03. 09. 2020 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [0.00B]
22.10.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 09. 2020 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [0.00B]
31.12.2020 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. 11. 2020 Zápisnice Zápisnice stiahnuť [480.04K]
15.01.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. 12. 2020 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [413.00K]
15.01.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 12. 2020 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [524.99K]
31.03.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.03. 2021 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [501.32K]
11.05.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.04.2021 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [425.31K]
28.06.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.05.2021 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [503.28K]
29.07.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.06.2021 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [0.00B]
23.09.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.08. 2021 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [510.30K]
26.10.2021 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.09. 2021 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [508.64K]
09.02.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12. 2021 Zapisnice Zápisnice stiahnuť [717.73K]
01.03.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22. 12. 2021 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [605.71K]
16.06.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.04.2022 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [685.69K]
02.03.2022 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.02.2022 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [2.48M]
20.02.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.08.2022 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [512.68K]
21.02.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.10.2022 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [580.58K]
22.02.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.11.2022 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [762.12K]
24.02.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 12. .2022 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [0.00B]
19.04.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.02.2023 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [546.05K]
28.04.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.03.2023 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [550.88K]
24.07.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.06.2023 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [68.71K]
15.10.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 31.07.2023 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [557.46K]
16.10.2023 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.08.2023 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [499.39K]
10.01.2024 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.11.2023 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [477.86K]
05.02.2024 Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12.2023 Zápisnica Zápisnice stiahnuť [583.21K]

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
Aktuality a oznamy
ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY - POZOR NOVÉ ZOZNAMY

vložené: 19.03.2024
Kalendár zberu odpadov na rok 2024

vložené: 20.12.2023
Multispoločenské a kultúrne centrum

Rezervačný systém k dispozícii po kliknutí.mail

 

vložené: 12.05.2023
Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

 

Viac v prílohe...

vložené: 02.05.2019