Dokumenty

Obec Jakubova Voľa zverejňuje úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

Samospráva zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
12.04.2016 Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2016 Materiály poslancov stiahnuť [216.56K]
08.06.2016 Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2016 Materiály poslancov stiahnuť [272.26K]
27.09.2016 Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2016 Materiály poslancov stiahnuť [269.21K]
07.01.2016 Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2016 Materiály poslancov
22.02.2017 Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2017 Materiály poslancov stiahnuť [22.69K]
05.01.2017 Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2017 Materiály poslancov stiahnuť [271.10K]
08.12.2016 Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2016 Materiály poslancov stiahnuť [269.01K]
23.11.2016 Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2016 Materiály poslancov stiahnuť [23.88K]
07.09.2016 Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2016 Materiály poslancov stiahnuť [271.63K]
12.05.2016 Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2016 Materiály poslancov stiahnuť [264.82K]
19.05.2017 Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2017 Materiály poslancov stiahnuť [267.81K]
13.06.2017 Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 Materiály poslancov stiahnuť [22.39K]
13.06.2017 Rozpočtové opatrenie č. 10 Materiály poslancov stiahnuť [338.83K]
09.08.2017 Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 2017 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
24.08.2017 Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 Materiály poslancov stiahnuť [23.35K]
15.08.2017 Návrh na zmenu rozpočtu 2017 Materiály poslancov stiahnuť [489.31K]
13.11.2017 Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 Materiály poslancov stiahnuť [273.90K]
04.12.2017 Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2017 Materiály poslancov stiahnuť [23.77K]
27.11.2017 Návrh rozpočtu na roky 2018-2020 Materiály poslancov stiahnuť [25.31K]
24.11.2017 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2018 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
24.01.2018 Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 Materiály poslancov stiahnuť [22.61K]
15.01.2018 Zmena rozpočtu na rok 2018, RO 1/2018 Materiály poslancov stiahnuť [1.69M]
26.03.2018 Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 03. 04. 2018 Materiály poslancov stiahnuť [23.57K]
20.06.2018 Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 Materiály poslancov stiahnuť [22.31K]
17.07.2018 Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 Materiály poslancov stiahnuť [22.15K]
30.07.2018 Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 Materiály poslancov stiahnuť [33.50K]
08.10.2018 Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 Materiály poslancov stiahnuť [22.06K]
23.10.2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2018 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
26.10.2018 Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
23.10.2018 Návrh na zmenu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 14/2018 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
23.11.2018 Pozvánka na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo v Jakubovej Voli Materiály poslancov stiahnuť [190.50K]
30.11.2018 Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 Materiály poslancov stiahnuť [371.59K]
29.11.2018 Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
29.11.2018 Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2019 Materiály poslancov stiahnuť [39.13K]
10.12.2018 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14. 12. 2018 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
29.11.2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2019 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
28.06.2023 Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2022 Záverečný účet za rok 2022 Materiály poslancov stiahnuť [909.28K]
03.03.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 07. 03. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [265.87K]
12.03.2019 Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 14. 3. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [267.20K]
29.03.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2019 Materiály poslancov stiahnuť [273.87K]
19.03.2019 Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 Rozpočtové opatrenie Materiály poslancov stiahnuť [226.32K]
07.05.2019 Návrh Záverečného účtu za rok 2018 Záverečný účet Materiály poslancov stiahnuť [132.29K]
14.05.2019 Návrh Záverečného účtu za rok 2018 - úprava Záverečný účet Materiály poslancov stiahnuť [133.23K]
05.06.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 17.06.2019 Pozvánka na zasadnutie OcZ Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
09.07.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 18.07.2019 Pozvánka na zasadnutie OcZ Materiály poslancov stiahnuť [23.98K]
11.07.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 18.07.2019 - doplnenie Pozvánka na zasadnutie OcZ Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
21.08.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 28.08.2019 Pozvánka na zasadnutie OcZ Materiály poslancov stiahnuť [22.92K]
10.10.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli 17.10.2019 Pozvánka na zasadnutie OcZ Materiály poslancov stiahnuť [23.54K]
26.11.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Jakubova Voľa na rok 2020 Dokument Materiály poslancov stiahnuť [22.36K]
26.11.2019 Finančný rozpočet 2019 a návrh finančného rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 Rozpočet Materiály poslancov stiahnuť [370.87K]
09.12.2019 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 16. 12. 2019 Materiály poslancov stiahnuť [24.87K]
09.12.2019 Finančný rozpočet 2019 a návrh finančného rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 - úprava Rozpočet Materiály poslancov stiahnuť [370.87K]
30.04.2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 07. 05. 2020 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [283.39K]
08.05.2020 Záverečný účet za rok 2019 Záverečný účet Materiály poslancov stiahnuť [0.98M]
10.07.2020 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov starostka obce Materiály poslancov stiahnuť [3.21M]
05.08.2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 10.08. 2020 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [273.31K]
17.08.2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 18. 08. 2020 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [275.04K]
31.08.2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 03. 09. 2020 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [272.67K]
18.09.2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 25.09.2020 Materiály poslancov stiahnuť [270.48K]
23.11.2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 30.11. 2020 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [271.99K]
27.11.2020 Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023 Rozpočet Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
28.11.2020 Návrh VZN č. 37/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠJ VNZ č. 37/2020 Materiály poslancov stiahnuť [445.07K]
09.12.2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 14.12. 2020 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [277.18K]
28.11.2020 Návrh na zmenu rozpočtu RO. č. 15 Zmena rozpočtu Materiály poslancov stiahnuť [371.46K]
17.12.2020 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 21.12. 2020 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
16.12.2020 Návrh na zmenu rozpočtu RO č. 16/2020 Rozpočet Materiály poslancov stiahnuť [370.93K]
02.03.2021 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 09.3. 2021 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
06.04.2021 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 09. 04. 2021 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [274.92K]
07.04.2021 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov Oznámenie Materiály poslancov stiahnuť [6.94M]
26.05.2021 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 31. 05. 2021 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [277.00K]
03.08.2021 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 09.08. 2021 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [277.11K]
22.11.2021 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 25.11. 2021 Zrušené zasad. OZ z dôvodu ... Materiály poslancov stiahnuť [282.82K]
29.11.2021 Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024 Rozpočet 2022 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
28.11.2021 Návrh VZN č. 39/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠJ na rok 2022 VZN č. 39/2021 Materiály poslancov stiahnuť [444.57K]
06.12.2021 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 13.12.2021 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [283.42K]
09.02.2022 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15. 2. 2022 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [274.88K]
29.03.2022 Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára Oznámenie - starostka obce Materiály poslancov stiahnuť [7.44M]
24.04.2022 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 29.04.2022 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
27.05.2022 Návrh ZÁVEREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2021 Záverečný účet za rok 2021 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
27.05.2022 Príloha k Návrhu Záverečného účtu za rok 2021 Záverečný účet za rok 2021 Materiály poslancov stiahnuť [745.19K]
15.06.2022 POZVÁNKA na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21.06.2022 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [275.98K]
22.06.2022 Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2021 Záverečný účet za rok 2021 Materiály poslancov stiahnuť [867.09K]
12.07.2022 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli dňa 18. 07. 2022 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [270.10K]
26.08.2022 Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 31.08.2022 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [271.88K]
21.10.2022 POZVÁNKA na zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. 10. 2022 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
12.09.2022 Návrh VZN č. 41/2022 o opatrovateľskej službe v obci Jakubova Voľa VZN č. 41/2022 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
11.11.2022 Pozvánka na zasadnutie ustanovujúceho zastupiteľstva konaného dňa 16.11.2022 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [270.38K]
25.11.2022 NÁVRH VZN č. 42/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Návrh VZN č. 42/2022 Materiály poslancov stiahnuť [943.96K]
25.11.2022 Návrh rozpočtu obce na roky 2023 - 2025 Rozpočet Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
06.12.2022 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2022 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [274.85K]
25.11.2022 Návrh VZN č. 43/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Jakubova Voľa na rok 2023 Návrh VZN č. 43/2022 Materiály poslancov stiahnuť [447.46K]
14.12.2022 VZN č. 42/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN č. 42/2022 Materiály poslancov stiahnuť [943.88K]
19.02.2023 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 24.02.2023 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
10.03.2023 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 15.03.2023 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [276.82K]
31.05.2023 NÁVRH - Záverečný účet obce Jakubova Voľa za rok 2022 NÁVRH - ZÚ za rok ... Materiály poslancov stiahnuť [890.10K]
01.06.2023 Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 01.06.2023 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [270.02K]
20.06.2023 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.06.2023 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
24.07.2023 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 31. 07. 2023 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [271.83K]
18.08.2023 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 24.08.2023 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [268.55K]
06.11.2023 Návrh VZN č. 46/2023 , ktorým sa mení VZN č. 43/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a školského zariadenia na rok 2023 Návrh VZN č. 46/2023 Materiály poslancov
15.11.2023 Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 22.11.2023 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [274.09K]
28.11.2023 Návrh rozpočtu obce na roky 2024-2026 Rozpočet Materiály poslancov stiahnuť [655.05K]
28.11.2023 Návrh VZN č. 47/2023 o miestnych daniach a poplatku za KO na území obce Jakubova Voľa Návrh VZN č. 47/2023 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
22.11.2023 VZN č. 46/2023 , ktorým sa mení VZN č. 43/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a Š VZN č. 46/2023 Materiály poslancov stiahnuť [305.63K]
07.12.2023 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2023 POZOR o 19.00 H Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
15.12.2023 VZN č. 47/2023 o miestnych daniach a poplatku za KO na území obce Jakubova Voľa VZN č. 47/2023 Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
15.12.2023 Rozpočet obce Jakubova Voľa na roky 2024 - 2026 Rozpočet obce 2024 -2026 Materiály poslancov stiahnuť [370.86K]
28.02.2024 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.03.2024 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [0.00B]
12.04.2024 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.04.2024 Pozvánka Materiály poslancov stiahnuť [128.42K]

Komisie zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
Aktuality a oznamy
ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY - POZOR NOVÉ ZOZNAMY

vložené: 19.03.2024
Kalendár zberu odpadov na rok 2024

vložené: 20.12.2023
Multispoločenské a kultúrne centrum

Rezervačný systém k dispozícii po kliknutí.mail

 

vložené: 12.05.2023
Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov

 

Viac v prílohe...

vložené: 02.05.2019