Obec Jakubova Voľa panoráma

Obecný úrad

Ako vybaviť na OCÚ

Aktuality a oznamy
Kalendár zberu odpadov na rok 2016

vložené: 03.01.2016
Počasie v Jakubovej Voli

Počasie Jasno
Teplota: 15.90°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 72%
tlak: 1018kPa

 • Začiatok školského roka 2016/2017 v Materskej škole v Jakubovej Voli

  Obec Jakubova Voľa oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu, že zariadenie  začína svoju prevádzku dňa 5. septembra 2016.

  Rekonštukčné práce budú ukončené 30. augusta 2016. 

  Ďakujeme za pochopenie

   

                                          Ing. Magdaléna Sasaráková

                                                              starostka obce 

   

  vložené: 23.08.2016
 • Systém nakladania s komunálnymi odpadmi

  Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ukladá obci povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle systém nakladania s komunálnymi odpadmi.

  Viac v prílohe...

  vložené: 23.08.2016
 • DEDINA V POHYBE alebo OLYMPIÁDA 2016

  Obec Jakubova Voľa pozýva všetkých občanov bez rozdielu veku na športovo hravé odpoludnie, ktoré sa uskutoční 29.8.2016 o 13.00 hod. pred obecným úradom. 

  Viac informácií v priloženom súbore

  vložené: 16.08.2016
 • Bronz a striebro v sólovom speve patrilo spevákom z našej obce

  Počas druhej augustovej nedele sa v obci Lúčka konal už 33. ročník Festivalu o gajdicu Andreja Mizeráka. Našu obec reprezentovali Ján Kvašňák a Dominika Puškášová. Obidvaja sa umiestnili na medailových miestach. Ján Kvašňák si vyspieval bronz a Dominika Puškášová striebro . 

  Srdečne blahoželám a teším sa, že sme v našej obci objavili nový spevácky talent. Verím, že nie posledný.

   

                                                                                                        Ing. Magdaléna Sasaráková

                                                                   starostka obce

   

   

  vložené: 09.08.2016
 • UPOZORNENIE NA NEČESTNÝCH PREDAJCOV ELEKTRINY

  Vážení občania, 

  z okolitých obcí chodia hlásenia, že pri podomovom predaji elektriny bolo oklamaných už tisíce ľudí. Uppozurňujeme Vás, dajte si veľký pozor.

  Nečestných predajcov elektriny rozoznáte veľmi jednoducho:

  Prichádzajú bez ohlásenia

  - Nikdy sa preto nebavte s niekým, kto Vám len tak odrazu príde k dverám predávať elektrinu.

  Vydávajú sa za odpočtárov

  - Odpočtári majú odčítať z Vášho elektromera presnú spotrebu energie, podľa čoho Vám elektrárne vystavujú ročnú faktúru. Odpočtári neuzatvárajú žiadne zmluvy. 

  Pýtajú si od vás faktúry

  - No ľudia z elktrární Vaše údaje vedia a faktúry si od Vás žiadať nebudú.

  Na mieste vás tlačia do podpísania novej zmluvy

  - Ak začujete výmysly, že Východoslovenská energetika (VSE) končí svoju činnosť alebo mení obchodné meno, neverte tomu. Nie je to pravda.

  Ak máte akékoľvek pochybnosti , totožnosť predajcov si môžete overiť na bezplatnej Linke bezpečného predaja 0800 123 532. Opakujem na bezplatnej linke 0800 123 532. Buďte opatrní.

   

  Mgr. Miroslav Kulla 

  riaditeľ divízie Obchod

   

  vložené: 20.07.2016
 • URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ MARCINKA POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO JAKUBOVA VOĽA

  Urbárska spoločnosť MARCINKA pozemkové spoločenstvo Jakubova Voľa oznamuje 

  - vlastníkom vysporiadaných podielov

  - vlastníkom nevysporiadaných podielov a

  - občanom bez vlastníckeho podielu v Urbárskej spoločnosti Marcinka 

  možnosť odkúpenia palivového i úžitkového dreva formou samovýroby, t. j. vlastný výrub , vlastnými prostriedkami v časti K O M O R N I CA.

  Záujemcovia sa môžu hlásiť u predsedu spoločnosti Mariána Kamenca.

  Cenník dreva je uverejnený v prílohe a na úradnej tabuli obce Jakubova Voľa. 

  vložené: 25.06.2016
 • Sväté omše v kostole sv. Michala

  Utorok 30.8.2016 o 18.00, spoved od 15.30

  Nedeľa 4.9.2016 o 09.15

  vložené: 28.08.2016

Obec Jakubova Voľa

Vážení spoluobčania, milí návštevníci
Dovoľte, aby som Vás privítala na novej webovej stránke obce Jakubova Voľa. Prostredníctvom tejto stránky chceme poskytnúť obyvateľom obce aktuálne informácie z rôznych oblastí fungovania samosprávy. Presné a včas podané informácie pomôžu občanom zorientovať sa v množstve predpisov, ktoré je potrebné uplatniť pri vybavovaní rôznych záležitosti. Stránka zatiaľ beží v základnej verzii. Postupne budeme rozširovať jednotlivé oblasti a dopĺňať ich aktuálnymi informáciami.

starostka obce

Jakubova Voľa leží v Šarišskej vrchovine v doline rieky Torysy. Nadmorská výška v strede obce je 375 m.n.

Obec bola pravdepodobne založená na zákupnom práve. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1315. Patrila k hradnému panstvu Kamenica. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a obchodom s obilím.

Sakrálnou dominantou dediny je rímskokatolícky Kostol sv. Michala. Pôvodná stavba bola neskororománska s drevenou osobitne stojacou zvonicou. V 17. storočí prešiel kostol významnou prestavbou, veža bola postavená v 2. polovici 19. storočia. Historicky hodnotné sú gotické nástenné maľby z 15. storočia. V blízkosti kostola bola postavená Kaplnka sv. Antona. Ďalšia kaplnka sa nachádza v strede obce, v blízkosti Obecného úradu a je zasvätená sv. Michalovi.

Obec Jakubova Voľa je malebnou dedinkou, v ktorej žije 413 obyvateľov. Napriek tomu spravuje základnú školu a materskou školou, čo výrazne zvyšuje kvalitu života miestneho obyvateľstva. K rozvoju športových aktivít napomáha ihrisko pri obecnom úrade a futbalové ihrisko. V obci funguje predajňa potravín a pohostinstvo.

Obec má predpoklady k rozvoju agroturistiky.

Okres: Sabinov
Mikroregión: Hornotorysský
Prvá písomná zmienka: 1315
Nadmorská výška: 375 m.n.m.
Počet obyvateľov: 413 (k 31.12.2010)
Výmera katastra: 577ha


» všetky články

Spravodajstvo

DEŇ DETÍ
DEŇ DETÍ

Deň detí sa oslavoval aj v našej obci.  V sobotu 30. mája 2015 v rámci osláv DŇA DETÍ sa ...
čítaj ďalej »

DEŇ DETÍ
DEŇ DETÍ

Obec Jakubova Voľa pozýva všetky deti vo veku do 18 rokov na DEŇ DETÍ . V prípade nepriaznivého počasia sa ...
čítaj ďalej »

Futbal
Futbal

Futbalový klub Jakubova Voľa pozýva všetkých na majstrovský futbalový zápas Sokol Jakubova Voľa - Sokol Brezovička 17.5.2015 o 17.00
čítaj ďalej »


» všetky fotogalérie

Fotogalérie

DEŇ DETÍ 2016
DEŇ DETÍ 2016
vložená: 13.06.2016
Darček pre mamku
Darček pre mamku
vložená: 05.05.2016
Najsebestačnejší Voľančan
Najsebestačnejší Voľančan
vložená: 25.10.2015