• Rozhodnutie Okresného úradu v Sabinove

  Okresný úrad Sabinov vydal Rozhodnutie pre žiadateľa ZTS Sabinov, a.s., Hollého 27, 083 30  Sabinov, ohľadom odovzdávania odpadov vhodných na využitie v domácnosti.

  Viac v prílohe

   

  vložené: 22.05.2018
 • Informačný leták

  Sekcia krízového riadenia MV SR   zverejňuje  informačný leták „SMS pomoc 112“ , obsahom ktorého je úprava spôsobu akým sa má správne využívať SMS na číslo tiesňového volania 112.

  Viac v prílohe...

  vložené: 18.05.2018
 • VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA(-KY) MATERSKEJ ŠKOLY JAKUBOVA VOĽA 52

                                   OBEC JAKUBOVA VOĽA

               

  v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                       v y h l a s u j e

                             výberové konanie na obsadenie

           funkcie riaditeľa/ky Materskej školy , Jakubova Voľa 52,

                        s predpokladaným nástupom 1. júla 2018

  Viac v prílohe...

  vložené: 16.05.2018
 • Pošta v Pečovskej Novej Vsi v náhradných priestroch

  Pošta v Pečovskej Novej Vsi oznamuje, že v čase rekonštrukcie budovy budú poskytovať služby občanom v náhradných priestoroch. 

  Viac v prílohe...

  vložené: 26.04.2018
 • Ochrana lesov pred požiarmi

  vložené: 28.03.2018
 • Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018

  vložené: 15.03.2018
 • NOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK SAD platný od 01. 05. 2018

  vložené: 23.04.2018
» všetky články

Spravodajstvo

DEŇ MATIEK 2017
DEŇ MATIEK 2017

Trocha neskôr, ako je to zvykom, ale o to srdečnejšie,  bolo zoraganizované posedenie pri príležitosti osláv DŇA MATIEK. Najzodpovednejšie sa na ...
čítaj ďalej »

Našu obec navštívilo Tulčícke ochotnícke divadlo
Našu obec navštívilo Tulčícke ochotnícke divadlo

V nedeľu 10. júna 2017 sa sála kultúrneho domu zaplnila nadšencami ochotníckeho divadla. Prišli deti, dospelí aj senióri, aby si ...
čítaj ďalej »


Obec Jakubova Voľa

Jakubova Voľa leží v Šarišskej vrchovine v doline rieky Torysy. Nadmorská výška v strede obce je 375 m.n.

Obec bola pravdepodobne založená na zákupnom práve. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1315. Patrila k hradnému panstvu Kamenica. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a obchodom s obilím.

Sakrálnou dominantou dediny je rímskokatolícky Kostol sv. Michala. Pôvodná stavba bola neskororománska s drevenou osobitne stojacou zvonicou. V 17. storočí prešiel kostol významnou prestavbou, veža bola postavená v 2. polovici 19. storočia. Historicky hodnotné sú gotické nástenné maľby z 15. storočia. V blízkosti kostola bola postavená Kaplnka sv. Antona. Ďalšia kaplnka sa nachádza v strede obce, v blízkosti Obecného úradu a je zasvätená sv. Michalovi.

Obec Jakubova Voľa je malebnou dedinkou, v ktorej žije 413 obyvateľov. Napriek tomu spravuje základnú školu a materskou školou, čo výrazne zvyšuje kvalitu života miestneho obyvateľstva. K rozvoju športových aktivít napomáha ihrisko pri obecnom úrade a futbalové ihrisko. V obci funguje predajňa potravín a pohostinstvo.

Obec má predpoklady k rozvoju agroturistiky.

Okres: Sabinov
Mikroregión: Hornotorysský
Prvá písomná zmienka: 1315
Nadmorská výška: 375 m.n.m.
Počet obyvateľov: 413 (k 31.12.2010)
Výmera katastra: 577ha


» všetky fotogalérie

Fotogalérie

POLDENNÝ TÁBOR 2017
POLDENNÝ TÁBOR 2017
vložená: 31.07.2017
K A R N E V A L 2018
K A R N E V A L   2018
vložená: 13.02.2018
NA PODPORU EUROVELO 11 rok 2017
NA PODPORU EUROVELO 11 rok 2017
vložená: 30.09.2017

Aktuality a oznamy
Ochrana lesov pred požiarmi

vložené: 28.03.2018
Odchody vlakov- cestovný poriadok platný od 12.12.2017 do 8. 12. 2018

vložené: 11.12.2017
NOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK SAD platný od 01. 05. 2018

vložené: 23.04.2018
Počasie v Jakubovej Voli

Počasie Dažď
Teplota: 4.50°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 83%
tlak: 1000kPa